ประกาศจังหวัดพัทลุง

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง โดยวิธีการคัดเลือก

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่