ตำแหน่ง:
นายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ที่อยู่:
956 ม.1 ต.ปากพะยูน
อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง
93120
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
074-699023
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)