ข้อมูลทั่วไป

     ชื่อโรงพยาบาล   :   (ภาษาไทย)   โรงพยาบาลปากพะยูน

                              (ภาษาอังกฤษ)   Pakphayoon Hospital  

     ที่อยู่สำหรับติดต่อ   :   โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน

                                  จังหวัดพัทลุง 93120    

     โทรศัพท์   :    074-699023 , 074-699043  

     โทรสาร   :    074-699591

     E-mail  :    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

     การก่อตั้ง การขยายตัวและเติบโตของโรงพยาบาล

                   ปี 2490                    สถานีอนามัยขั้นสอง

           ปี 2508                    สถานีอนามัยขั้นหนึ่ง

           ปี 2518                    ศูนย์การแพทย์และอนามัย

           ปี 2519                    โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง

           20 มิถุนายน 2529       โรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ย้ายที่ทำการใหม่

              20 พฤษภาคม 2537     เปิดดำเนินการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง

     การบริการ (main service) 

     ให้บริการรักษาพยาบาล โรคที่ไม่ซับซ้อนในระดับทุติยภูมิต้น(ระดับ F2)  บริการป้องกันและควบคุมโรคสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ

ภายในโรงพยาบาล จัดบริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกส่งมอบบริการผ่านคลินิกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ (DM, HT, CKD, Asthma/COPD, HIV, ANC, ผู้สูงอายุ, คลินิกให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและคลินิกทันตกรรม) บริการฉุกเฉินส่งมอบบริการผ่านแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) บริการแบบรับไว้เพื่อพักรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งมอบบริการผ่านแผนกผู้ป่วยใน บริการแผนกห้องคลอดและหลังคลอด

ภายนอกโรงพยาบาล จัดบริการรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิ สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพในชุมชน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนคลินิกแพทย์แผนไทยและการติดตามเยี่ยมบ้าน

 

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2560