ประกาศจังหวัดพัทลุง


เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด