ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่