ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

 

เอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี่