บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับปี 2565

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

 ฉบับ  ธันวาคม 2565

 

รายการสิ่งก่อสร้าง -> คลิกที่นี