ประกาศจังหวัดพัทลุง

 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผ่าตัดต้อกระจก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เอกสารเพิ่มเติม -> กดที่นี่