0001

 

ตารางการให้บริการประจำวันของโรงพยาบาล

วันที่ให้บริการ เช้า บ่าย
จันทร์ ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป) ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป)
คลินิกโรคไต คลินิกโรคไต
คลินิกฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์
ทันตกรรม ทันตกรรม
อังคาร ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป) ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป)
สัปดาห์ที่1,3 ของเดือน คลินิกความดัน สัปดาห์ที่1,3 ของเดือน คลินิกความดัน
สัปดาห์ที่2,4 ของเดือนโรคหืด/ปอดอุดกั้นเรือรัง สัปดาห์ที่2,4 ของเดือนโรคหืด/ปอดอุดกั้นเรือรัง
คลินิกฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์
คลินิกไขมัน คลินิกไขมัน
สัปดาห์ที่1,3 ของเดือน คลินิกยาต้านNY สัปดาห์ที่1,3 ของเดือน คลินิกยาต้านNY
ทันตกรรม ทันตกรรม
พุธ ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป) ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป)
คลินิกความดัน คลินิกความดัน
ทันตกรรม ทันตกรรม
พฤหัสบดี ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป) ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป)
คลินิกเบาหวาน คลินิกความดัน
คลินิกวางแผนครอบครัว คลินิกวางแผนครอบครัว
ทันตกรรม ทันตกรรม
ศุกร์ ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป) ผู้ป่วยนอก (โรคทั่วไป)
คลินิกเบาหวาน คลินิกอดบุหรี่
คลินิกฝากครรภ์ คลินิกฝากครรภ์
คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคหัวใจ
คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง
คลินิกวัณโรค(TB) ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ คลินิกวัณโรค(TB) ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์
ทันตกรรม -