คลินิกไร้พุงโรงพยาบาลปากพะยูน  (Diet Physical Activity Clinic : DPAC)

เปิดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

dpac2017