คลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลปากพะยูน ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรขมิ้นชันที่ถูกต้อง โครงการการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2563 เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก เชื่อมั่นและใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เมื่อมีอาการแน่นท้อง จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือผู้ที่สงสัยจะเป็นโรคกะเพาะอาหารเบื้องต้นที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลปากพะยูน