วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลปากพะยูน นำโดยนายแพทย์พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ ศาลาประชาคม อำเภอปากพะยูน