ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 

เอกสารเพิ่มเติม -> คลิกที่นี่

 

สอบคัดเลือกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลปากพะยูน 

รายงานตัวเวลา 08.30 น.

 

ผู้ใดไม่มาตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้