ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 

โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลปากพะยูน

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด