ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร(ต้องแต่งกายสุภาพ) ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลปากพะยูน

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ 09.00-15.00 น.

คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด