ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 4 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด