ประกาศจังหวัดพัทลุง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด