ประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด