ประกาศโรงพยาบาลปากพะยูน 
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งพร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกดูรายละเอียด