ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสถาพโรงพยาบาลปากพะยูน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 87 รายการ

ประกาศขายทอดตลาด | บัญชีวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ