ขั้นตอนการเข้าใช้ งานระบบดูผล Lab online ผ่าน Website ของรพ.สต.

ในเครือข่ายโรงพยาบาลปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

Click Download


 ลิงค์เข้าใช้งาน website https://pakpayoon.labcenter.in.th/

บริษัท แล็บ พลัส จำกัด สอบถามโทร : ดำรงค์ชัย นุ่นสง Tel.081-6998763 (หนุ่ม), ไฟรัตน์ ปรางทอง Tel.083-6112316 (เล็ก)