คู่มือการใช้งาน FTP (File Transfer Protocol)

คปสอ.ปากพะยูน

ftp

ดาวน์โหลดคู่มือ