Up

แผน คปสอ

กลยุทธิ์
แผนยุทธศาสตร์เครือข่ายบริการสุขภาพปากพะยูนปีงบประมาณ 2561 – 2563
ตารางถ่ายทอดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ข้อได้เปรียบตามมุมมอง 5 ด้าน
ค่านิยม/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
หน้าปก
 
 
Powered by Phoca Download