วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลปากพะยูน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพะยูน ได้ออกหน่วยแพทยฺ์เคลื่อนที่เฉพาะกิจ เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วม ณ เตนท์ชั่วคราว บนถนนสายท่าเนียน - บ้านบางตาล หมู่ที่ 3 และหมู่ 7 ต.เกาะนางคำ

   

  

survey service hospita2566

 

  • ไม่มีกระทู้แสดง